Janouškovo Ústí

MUZIKANTI V CAKLI - 37. ROČNÍK

Hlavicka mobil

Janouškovo Ústí

PÁTEK 12. a SOBOTA 13. SRPNA 2022

vzkazy dotazy

Zdravím všechny příznivce našeho rodinného festiválku!

Letošní festival folk a country hudby JANOUŠKOVO ÚSTÍ neboli Muzikanti v Cakli, který proběhne ve dnech 9. a 10. srpna 2019 v areálu Cakle v Ústí nad Orlicí, má už pořadové číslo 34. Nikdy by mě nenapadlo, že to je možné. Není v České republice mnoho tak dlouho trvajících festivalů jako je tento. Ohlasy od diváků i muzikantů a nezapomenutelné zážitky mě se všemi spolupracovníky po celá léta jeho trvání vedly přes všechny těžkosti, komplikace a problémy k tomu, že stále nacházíme chuť pokračovat v této tradici. Jsem potěšen, že to ocenilo i vedení města. K pokračování mě zavázala i Cena starosty města Ústí nad Orlicí, udělená v roce 2017 panem starostou Petrem Hájkem „za obětavou a neutuchající výdrž spojenou s přípravou a realizací více jak třiceti ročníků festivalu a za píseň Imaginární hospoda, která neodmyslitelně patří k městu Ústí nad Orlicí.“ Tato moje píseň, která shodou okolností vznikla v roce 1985, kdy se konal 1. ročník, se stala v podstatě hymnou festivalu, kterou vždycky program otvíráme. Dalším souvisejícím oceněním bylo i mé zařazení mezi Tváře města – kalendáře pro rok 2018 s dvanácti osobnostmi, které mají spojitost s Ústím nad Orlicí.

Touto cestou bych chtěl jménem našeho festivalu poděkovat za velkou podporu městu Ústí nad Orlicí a dále pak Pardubickému kraji, Nadaci Život umělce a mnoha místním i regionálním firmám, jejichž loga uvádíme na jiném místě. A samozřejmě i mediálním sponzorům, kteří o naší akci dávají vědět divákům.

Dramaturgie letošního ročníku se opět odvíjela od toho, koho jsem při různé spolupráci během roku potkal, nebo kdo se mi líbil či líbí a už tu dlouho (nebo ještě nikdy) nebyl. Letos je trochu víc kladen důraz na country music.

Co jsme tedy letos pro naše příznivce připravili